1. Transparency SoFaygo 2:28
 2. Out SoFaygo 3:01
 3. Hell Yeah (Feat. Ken Carson) SoFaygo 2:48
 4. Blitz V2 SoFaygo 3:42
 5. Stay Awake (Feat. Lil Uzi Vert) SoFaygo 3:34
 6. Me Too SoFaygo 3:12
 7. Goin' Back SoFaygo 3:31
 8. Another One SoFaygo 3:16
 9. Slip (Feat. Don Toliver) SoFaygo 4:12
 10. I'll Say SoFaygo 3:36
 11. Price SoFaygo 3:19
 12. Fasho SoFaygo 4:10
 13. Took Off (Feat. DJ Khaled) SoFaygo 4:36
 14. Greed SoFaygo 2:16
 15. Marvelous SoFaygo 2:46
 16. Forever SoFaygo 2:49
Spread the love